Om Fjordfegarden Gausland gard

Fjordfegarden ligger på Gausland utenfor Nærbø, sør på Jæren. Tanken bak Fjordfegarden er å produsere ren, trygg og god mat, basert på lokale råvarer og med dyras velferd i fokus. Driften består av 100 % gressbasert storfekjøttproduksjon, basert på den bevaringsverdige norske storfèrasen Vestlandsk Fjordfe. Dyra spiser kun gress, uten bruk av kraftfòr, noe som gir en sunnere fettsyresammensetning i kjøttet med høyere innhold av Omega 3-fettsyrer og lavere nivå av Omega 6-fettsyrer. Dyrevelferd er av høyeste prioritet hos oss. Alle dyra, inklusive oksene, er frittgående og har tilgang til å gå ut året rundt, med god plass for naturlig atferd. Vi ønsker at dyra skal ha innholdsrike liv. Kalvene får tilbringe oppveksten med mødrene sine, frem til kjønnsmoden alder. Regelmessig nærkontakt med dyra prioriteres høyt, for å forebygge stress hos dyra og for å øke trivselen. Kombinasjonene av disse faktorene gir et rent og unikt kjøtt, som er finfibret og mørt, med fin marmorering, med gunstig fettsyresammensetning og en unik smak.

Ved å kjøpe kjøtt hos Fjorfegarden bidrar du til å bevare en truet storferase og støtter opp om en verdibasert matproduksjon der dyrevelferd er i fokus.

Ingve B. Berntsen

Ingve er født i 1986 i Münster i Tyskland og oppvokst i Sandnes. Da han var 10 år gammel overtok faren, Steinar Berntsen, slektsgården på Gausland. Ingve bestemte seg tidlig for å satse på ei fremtid i jordbruket. Alt 17 år gammel ble han bonde, og har siden dedikert seg til å bygge opp garden. Han er i dag bonde på heltid. Ingve er utdannet agronom og har BA i nyskapning og samfunnsutvikling. Han har et brennende engasjement for landbruk og landbrukspolitikk, med jordvern som en særlig hjertesak. I 2016 ble han kåret til «Årets unge bonde 2016».

Steinar Berntsen

Steinar er født i 1947 og er Ingves far. Han overtok Gausland på odel etter sin onkel i 1996. Etter at han overlot drifta til Ingve har han vært en engasjert og viktig støttespiller. Til daglig arbeider han som privatpraktiserende lege, spesialist i indremedisin.

Jacob Nødland Berntsen

Jacob er født i 1990 og er Ingves fetter. Han har i flere år stått for viktige bidrag til utviklingen av Gausland gard. Jacob er utdannet dataingeniør, og arbeider til daglig med å utvikle egne, nye maskiner innen presisjons-landbruk.