Velkommen til Fjordfegarden
Fjordfegarden ligger på Gausland utenfor Nærbø, sør på Jæren. Driften består av 100 % gressbasert storfekjøtt-produksjon, basert på den bevaringsverdige norske storfè-rasen Vestlandsk Fjordfe.
100 % gressbasert storfekjøttproduksjon

På rundt 1000 mål, hvorav 350 mål er dyrket og 250 mål er kulturbeite, lever Norges største besetning av Vestlandsk Fjordfe – vestlandets og Norges opprinnelige storferase.

Det finnes per i dag kun rundt 700 mordyr av Fjordfe, og rasen er av FN klassifisert som truet. Fjordfegarden har per idag en flokk på 100 storfe av rasen, i alle farger og fasonger. Vår visjon er å holde liv i denne unike rasen, med sin utmerkede kjøttkvalitet som er berømmet av mange nasjonalt kjente kokker og mateksperter.

Gjennom høyt fokus på dyrevelferd og frittgående dyr, og 100 % gressbasert storfekjøttproduksjon uten bruk av kraftfòr ønsker vi å øke både kjennskapen og populariteten til denne storferasen som har vært med oss her i Norge siden Edda-sagaenes tid.

Vi ønsker at dyra skal ha innholdsrike liv.

Dyrevelferd er av høyeste prioritet hos oss. Alle dyra, inklusive oksene, er frittgående og har tilgang til å gå ut året rundt, med god plass for naturlig atferd. Vi ønsker at dyra skal ha innholdsrike liv. Kalvene får tilbringe oppveksten med mødrene sine, frem til kjønnsmoden alder. Regelmessig nærkontakt med dyra prioriteres høyt, for å forebygge stress hos dyra og for å øke trivselen.

Ved å kjøpe kjøtt hos Fjorfegarden bidrar du til å bevare en truet storferase og støtter opp om en verdibasert matproduksjon.

Fjordfegarden står for en 100 % gressbasert storfekjøttproduksjon, basert på den bevaringsverdige norske storfèrasen Vestlandsk Fjordfe. Dyra spiser kun gress, uten bruk av kraftfòr, noe som gir en sunnere fettsyresammensetning i kjøttet med høyere innhold av Omega 3-fettsyrer og lavere nivå av Omega 6-fettsyrer. Dette, kombinert med høy dyrevelferd, gir et rent og unikt kjøtt, som er finfibret og mørt, med fin marmorering, med gunstig fettsyresammensetning og en unik smak.

Vi tar gjerne imot din forhåndsbestilling. Hvis du er interessert eller har spørsmål, ta kontakt med Ingve på telefon (+47) 90874673 eller på e-post: gausland@hotmail.com

Tradisjonell slektsgård siden 1700-tallet

Gausland gard - Fjordfegarden har vært i slektens eie siden første halvdel av 1700-tallet. Ingve overtok garden etter sin far, Steinar, som igjen overtok den etter sin onkel Johannes Gausland. Bygningene på hovedgården stammer fra 1910, bygget av oldefaren og tippoldefaren til Ingve. Samtlige bygg ble totalrenovert rundt år 2000. Den gamle låven brukes ikke til husdyr lenger, men det pågår ombygging til fest-og konferanselokale. I 2005 ble en nabogård kjøpt og lagt til og det er der dagens husdyrhold foregår. Melkefjøset fra 1977 ble for få år siden bygd om til løsdriftsfjøs. I 2010 ble det ferdigstilt to nye fjøs, bestående av en åpen hall der dyra spiser, og et annet bygg med liggebåser for dyra, forbundet av en luftegård. For øyeblikket pågår bygging av et nytt løsdriftsfjøs, som forventes ferdigstilt våren 2018. Samtlige bygg følger prinsippet om at dyra skal ha mye plass, godt renhold og mulighet til å gå ut. Gården er på rundt 1000 mål, hvorav 350 mål er dyrket og 250 mål er kulturbeite.

100 % rent, trygt og velsmakende kjøtt

Fjordfegarden ligger på Gausland utenfor Nærbø, sør på Jæren. Tanken bak Fjordfegarden er å produsere ren, trygg og god mat, basert på lokale råvarer og med dyras velferd i fokus. Driften består av 100 % gressbasert storfekjøttproduksjon, basert på den bevaringsverdige norske storfèrasen Vestlandsk Fjordfe. Dyra spiser kun gress, uten bruk av kraftfòr, noe som gir en sunnere fettsyresammensetning i kjøttet med høyere innhold av Omega 3-fettsyrer og lavere nivå av Omega 6-fettsyrer. Dyrevelferd er av høyeste prioritet hos oss. Alle dyra, inklusive oksene, er frittgående og har tilgang til å gå ut året rundt, med god plass for naturlig atferd. Vi ønsker at dyra skal ha innholdsrike liv. Kalvene får tilbringe oppveksten med mødrene sine, frem til kjønnsmoden alder. Regelmessig nærkontakt med dyra prioriteres høyt, for å forebygge stress hos dyra og for å øke trivselen. Kombinasjonene av disse faktorene gir et rent og unikt kjøtt, som er finfibret og mørt, med fin marmorering, med gunstig fettsyresammensetning og en unik smak.

Ved å kjøpe kjøtt hos Fjorfegarden bidrar du til å bevare en truet storferase og støtter opp om en verdibasert matproduksjon der dyrevelferd er i fokus.

Om Vestlandsk Fjordfe

Fjordfe regnes som vestlandets og Norges opprinnelige storferase, med røtter flere tusen år tilbake i tid og lang tilknytning til norsk kulturhistorie. Rasen ble først offisiellt raseregistrert i 1890. Det finnes per i dag kun rundt 700 mordyr av Fjordfe, og rasen er av FN klassifisert som truet. Fjordfe er den mest saktevoksende storferasen i Norge, og kjennetegnes av en ganske liten kroppsbygning i forhold til «moderne» storferaser. Det er en nøysom rase, som ikke er kresen til hva den spiser av gress, urter og ugress. De har kortere ben enn nyere storferaser, og ganske store og sterke klauver i forhold til størrelsen sin. Disse tingene gjør at Fjordfe er svært godt tilpasset et liv i norske fjord- og fjellandskap. Det at Fjordfe er små og saktevoksende, har imidlertid en betydelig effekt på kjøttkvaliteten. Kjøttet blir mer marmorert, og får ikke så kraftige muskelfibre som en del andre storferaser gjør. Dette, kombinert med kostholdet, gir en unik og utmerket kjøttkvalitet som er berømmet av mange nasjonalt kjente kokker og mateksperter.  Fjordfe kommer i utrolig mange farger og fasonger, som hvit, sølv, rød, gul, svart, brun, brandet, flekket, med horn eller uten horn. Så store forskjeller innenfor en og samme rase er sjeldent i dag, ettersom de aller fleste storferaser har blitt utsatt for «rendyrkende» avlsprogram i løpet av de siste 100 år.  Norsk Genressurssenter, som arbeider med bevaring av utrydningstruede norske raser, kartlegger og overvåker utviklingen til rasen. Fjordfegarden har per idag 100 storfe av rasen, i alle farger og fasonger.

Årets unge bonde 2016

Ingve B. Berntsen ble kåret til Årets unge bonde 2016 under Ung Bonde-samlingen i Oslo 12. november 2016. Omtrent 400 unge bønder under 35 år ble nominert før Ingve til slutt sto igjen som vinneren.

Juryens begrunnelse var følgende: – Vinnaren av Årets unge bonde viser pågangsmot og gründerskap. Vinnaren har eit klart engasjement for lokalmat og korleis ein skal nytte ressursane på ein god måte. Han er ein person som er oppteken av nyskaping og samfunnsutvikling, og legg ned mykje eigeninnsats på garden. Han er ein særs god representant for næringa, ein modig person og eit inspirerande førebilete.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale var leder av juryen og gratulerte med følgende ord: – Det er heilt avgjerande at vi har unge bønder som vil satse på landbruket, som utnyttar ressursane på garden og som leverer produkt av høg kvalitet. Årets unge bonde er ein verdig vinnar.